cast list

cast list

برای تبدیل لیستی از یک کلاس به لیست دیگر از کلاس دیگر در سی شارپ یا در asp.net mvc میتوان به روش های زیر عمل کرد

<Cast List<X> to List<Y

برای تبدیل لیستی از کلاس X به لیستی از کلاس Y میتوان به صورت زیر عمل کرد :

 

روش دوم تبدیل <List<X به <List<Y  با استفاده از foreach می باشد

یا به صورت زیر میتوان این کار انجام داد

تبدیل با استفاده از ConvertAll

مثال :

و مثالی از چند روش دیگر :

مثال دوم :

و یا با استفاده از linq

و مثال دیگر از linq

 

 

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر