برای شروع نصب DVD را در داخل دستگاه قرار داده و مراحل زیر را انجام دهید .

 

۱-       از داخل محتویات DVD  پوشه ی Developer را با کلیک کردن بر روی آن باز کنید.

 

۲-       روی فایل Setup کلیک کنید تا مراحل نصب آغاز شود.

 

۳-       چند لحظه صبر کنید تا عملیات ادامه پیدا کند.

 

۴-       هم اکنون صفحه ای جدید باز می شود، از سمت چپ این صفحه گزینه یInstallation را انتخاب کنید.

 

۵-       حال از سمت راست صفحه ای در گزینه ۴ باز شده بود گزینه ی New SQL Server stand-alone installation … را انتخاب کنید.

 

۶-       در صفحه ی بعد Ok را بزنید.

 

۷-       صفحه ای با نام Product Key باز می شود، در این صفحه گزینه ی Enter the product key را انتخاب و روی کلید  Nextکلیک کنید.

 

۸-       صفحه ی جدیدی با نام License Terms باز می شود، در این صفحه گزینه ی I accept … را انتخاب و روی گزینه ی Next  کلیک کنید.

 

۹-       صفحه ی بعدی که با می شود Setup Support Files  نام دارد، در پایین صفحه بر روی کلید  Install کلیک کنید.

 

۱۰-   نرم افزار در حال نصب می باشد، لطفاً چند دقیقه صبر کنید.

 

۱۱-   پس از اتمام نصب صفحه ای با عنوان Setup Support Rules نمایان می شود، کلید Next را انتخاب کنید.

 

۱۲-   صفحه ی بعدی که ملاحظه می کنید Feature Selection نام دارد، روی کلید  Select All کلیک کنید تا تمام گزینه ها انتخاب شوند، حال برروی کلید Next کلیک کنید.

 

۱۳-   هم اکنون صفحه ای با نام Instance Configuration باز می شود، گزینه ی  Default Instance را انتخاب کرده و بر روی کلید  Next کلیک کنید.

 

۱۴-   در صفحه جدید Disk Space Requirements بر روی کلید Next کلیک کنید.

 

۱۵-   در صفحه ی بعدی که Server configuration نام دارد بر روی کلید Use the same account کلیک کنید.

 

۱۶-   پس از کلیک بر روی کلید مرحله ۱۵، پنجره ی کوچکی نمایان می شود. در این پنجره روبروی Account Name  کلیک کنید و NT AUTHORITY\SYSTEM را انتخاب نمایید، هم اکنون روی کلید OK کلیک کنید.

 

۱۷-   به صفحه ی Server configuration بازگردانده می شوید، حال بر روی کلید  Next کلیک کنید.

 

۱۸-   صفحه ی بعدی که باز می شود Database Engine Configuration نام دارد، گزینه ی Mixed Mode را انتخاب کرده سپس کلید Add Current User را زده و بر روی کلید Next کلیک کنید.

 

۱۹-   هم اکنون صفحه ای با نام Analysis Services Configuration باز شده است، بر روی کلید Add Current User کلیک کرده و گزینه Next را بزنید.

 

۲۰-   در قسمت بعدی یعنی Reporting Services Configuration گزینه ی Install the native mode … را انتخاب کرده و کلید Next را کلیک کنید.

 

۲۱-   در صفحه ی بعدی (Error And Usage Reporting) بدون انتخاب گزینه ای بر روی کلید  Next کلیک کنید.

 

۲۲-   حال صفحه ی Installation Rules باز شده است، دوباره بر روی کلید  Next کلیک کنید.

 

۲۳-   حال در صفحه ی بعدی (Ready to Install) کلید  Install را بزنید.

 

۲۴-   نصب نرم افزار آغاز شده است، این مرحله مدت زیادی طول خواهد کشید.

 

۲۵-   در صفحه ی بعدی تحت عنوانInstallation Progress لیست قسمت های نصب شده را مشاهده می کنید، حال بر روی کلید Next کلیک کنید.

 

۲۶-   هم اکنون به آخرین پنجره (Complete) رسیدیم. بر روی کلید Close کلیک کنید.

 

۲۷-   حال می توانید با یکبار Restart کردن سیستم خود از نرم افزارSQL2008 استفاده نمایید.

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر