نوشتن برنامه ای برای تولید سری هارمونیک.

به عنوان مثال:

ورودی: 5

خروجی: 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 = 2.28 (حدودا)

class HarmonicSeries{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

double result = 0.0;

while(num > 0){

result = result + (double) 1 / num;

num–;

}

System.out.println(“Output of Harmonic Series is “+result);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر