نمایش مثلث به شرح زیر

0

1 0

1 0 1

0 1 0 1

class Output2{

public static void main(String args[]){

for(int i=1;i<=4;i++){

for(int j=1;j<=i;j++){

System.out.print(((i+j)%2)+” “);

}

System.out.print(“\n”);

}

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر