نوشتن برنامه برای اینکه مثلث برعکس شود.

به عنوان مثال:

ورودی – ۵

خروجی:

۵ ۵ ۵ ۵ ۵

۴ ۴ ۴ ۴

۳ ۳ ۳

۲ ۲

۱

class InvertTriangle{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

while(num > 0){

for(int j=1;j<=num;j++){

System.out.print(” “+num+” “);

}

System.out.print(“\n”);

num–;

}

}

}

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر