نوشتن یک برنامه برای تبدیل داده.روز به ماه و روز.

(فرض کنید که هر ماه ۳۰ روز است)

به عنوان مثال:

ورودی : ۶۹

خروجی : ۶۹ روز = ۲ ماه و ۹ روز

class DayMonthDemo{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

int days = num%30;

int month = num/30;

System.out.println(num+” days = “+month+” Month and “+days+” days”);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر