19

توانمند ساختن دانشجویان در ورود به عرصه‌های تخصصی مهارتی:

• کسب مدارج مهارتی شبکه‌ها مانند MCSE, CCNA, CCIE,…
• راهبری شبکه در سازمان Network Administrator
• طراح معماری شبکه سازمان   Networking Architecture Design
• مشاور سفارش و خرید تجهیزات شبکه سازمان
• رعایت امنیت شبکه سازمان Network Security
• برنامه‌نویسی در محیط شبکه
• …
• مقوله طراحی در لایه شبکه
• الگوریتمهای مسیریابی
• الگوریتمهای کنترل ازدحام
• کیفیت خدمات
• شبکه‌های اینترنتی
• لایه شبکه در اینترنت
• مقوله‌های طراحی در لایه پیوند داده
• تشخیص و تصحیح خطا
• پروتکلهای اولیه در لایه پیوند داده
• پروتکلهای پنجره لغزان
  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر