article-isi

این کد فایل های ما را هنگام استفاده برنامه در صورت Attach نبودن فایل روی SQL Server آن را Attach کرده سپس با کانکشن داده ها را در دیتا بیس خوانده یا می نویسد .

فایلهای مربوط به دیتابیسمان را یعنی پسوندهای MDF. و LDF. را در فولدری به نام Data قرار داده و در جایی که فایل exe برنامه وجود دارد قرار می دهیم – چون در تمام SQL Server ها دیتابیس Master وجود دارد ما با متصل شدن به دیتابیس Master کد Attach را execute میکنیم.

فرض میکنیم نام DataBase ما SaynaDB است در یک رویداد خاص مانند کلیک دکمه  یا در لود فرم می نویسیم :

کد ها درون یک فایل : دانلود کد

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر