شبکه های حسگر نسل جدیدی از شبکه ها هستند که به طور معمول، از تعداد زیادی گره ارزان قیمت تشکیل شده اند و ارتباط این گره ها به صورت بیسیم صورت میگیرد . هدف اصلی در این شبکه ها، جمع آوری اطلاعاتی درمورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است.نحوه عملکرد کلی این شبکه ها به این صورت است که گره ها اطلاعات موردنیاز را جمع آوری میکنند و سپس آن ها را به سمت گیرنده ارسال میکنند.
sensor_network

دانلود مقاله

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر