New Picture (18)

پروژه که با نرم افزار  Cisco Packet Tracer برای ارتبات ۲ شبکه با کلاس ای پی متفاوت کار شده این نمونه کار شده نمونه کامل شده پروژه قبلی که توضیح داده بودیم می تواند برای شما اغاز کار با پروژه های بزرگ باشد .

دانلود : دانلود

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر