برگرداندن چند مقدار در توابع سی شارپ

سی شارپ

برای اینکه بتوانیم چندین مقدار را در یک تابع سی شارپ برگردانیم میتوانیم مانند مثال ساده زیر عمل کنیم

و یا با استفاده از تعریف  کلاس دیگر نیز میتوان این کار رو کرد

با استفاده از  out  نیز میتوان این کار را انجام داد

با استفاده از   ref نیز میتوان چند مقدار را برگشت داد

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر