این الگوریتم چگونه کار می‌کند؟

در حین اجرای الگوریتم دو چیز به طور ضمنی نگهداری می‌شود. یکی مجموعهٔ S از رأس‌هایی که وزن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ تا آن‌ها مشخص شده و دیگری دنبالهٔ d که برای هر رأس v، مقدار d_v برابر وزن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ تا v است به شرطی که تمام رأس‌های این مسیر به جز v از رئوس داخل S باشند. S در ابتدا تهی و مقادیر d برای همهٔ رئوس به غیر از مبدأ بی‌نهایت است و مقدار آن برای مبدأ صفر گذاشته می‌شود. الگوریتم در هر مرحله رأسی خارج S را که d برای آن کمترین است انتخاب و به مجموعهٔ S اضافه می‌کند و سپس مقادیر d را برای رئوس همسایهٔ آن رأس به‌روز می‌نماید. در صورتی که نیاز به تشکیل درخت کوتاه‌ترین مسیر باشد، الگوریتم می‌بایست دنبالهٔ \pi را که \pi_v پدر رأس v در درخت کوتاه‌ترین مسیر است، به همراه دنبالهٔ d به‌روز کند

دانلود الگوریتم : دایچسترا به زبان C

قیلم اموزشی الگوریتم  دایجسترا

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر