300px-Prim

الگوریتم پریم

 

الگوریتم پریم، الگوریتمی در نظریه گراف‌ها است که زیردرخت پوشای کمینه را برای یک گراف همبند وزن دار پیدا می‌کند یعنی زیرمجموعه‌ای از یال‌ها را در آن گراف می‌یابد که درختی را تشکیل می‌دهند که همه رئوس را شامل می‌شود در حالیکه مجموع وزن همه آن یال‌ها کمینه شده‌است. این الگوریتم در سال ۱۹۳۰ توسط ریاضیدانی به نام جارنیک داده شد وسپس در سال ۱۹۵۷ پریم، دانشمند علوم کامپیوتر آن را مستقل از جارنیک کشف کرد و در سال ۱۹۵۹ دایکسترا دوباره به آن دست یافت. ازاین رو این الگوریتم گاهی با نام الگوریتم DJP نیز شناخته می‌شود که برگرفته از اسامی دایکسترا، جارنیک و پریم است.

هزینه زمانی

یک پیاده سازی ساده، استفاده از نمایش گراف به صورت ماتریس مجاورت است که درآن به دنبال آرایه‌ای از وزنها باشیم و یال‌های با وزن کمینه را به مجموعه خود بیفزائیم. این روش (O(V۲ زمان می‌برد. الگوریتم پریم بااستفاده از داده ساختار هیپ دودوئی ساده و نمایش فهرست مجاورت می‌تواند در زمان (O(E log V اجرا شود که در آن E تعداد یالها و V تعداد رئوس است. استفاده از مدل پیچیده تری به نام هیپ فیبوناچی باعث می‌شود این زمان تا حد (O(E + V log V کاهش یابد. سرعت این روش به خصوص زمانی آشکار می‌شود که در گراف رابطه (E = ω(V بین رئوس و یالها برقرار باشد.

دانلود کد سورس : دانلود

الگوریتم کروسکال

در نظریه گراف، الگوریتم کروسکال الگوریتمی برای یافتن یک زیرگراف فراگیر همبند با کمترین وزن در یک گراف وزن‌دار است (در یک گراف وزن دار، به هر یال وزنی نسبت داده شده‌است). همچنین این الگوریتم برای یافتن کوچکترین درخت فراگیر در یک گراف وزن دار استفاده می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید یک شبکه راه آهن که تعدادی شهر را به یکدیگر متصل می‌کند در دست احداث است می‌خواهیم با داشتن هزینه{c_{ij}} مربوط به احداث خط مستقیم بین شهرهای {v_i},{v_j} شبکه را طوری طراحی کنیم که مجموع هزینه‌های ساخت به کمترین مقدار خود برسد. با در نظر گرفتن هر شهر به عنوان یک راس از گراف وزن دار با وزن‌های w({v_i},{v_j})={c_{ij}} مسئله به یافتن یک زیر گراف فراگیر همبند با کمترین وزن در یک گراف منجر می‌شود.

فرض کنید وزن‌ها نامنفی هستند بنابراین می‌توانیم تصور کنیم که زیر گراف فراگیر با کمترین وزن یک درخت فراگیر T از G است حال الگوریتم زیر را برای این کار ارائه می‌دهیم.

Kruskal_algorithmدانلود کد سورس الگوریتم کروسکال

الگوریتم استراسن

AL-1

ضرب ماتریسی Naïve به یک ضرب برای هر “۱” از ستون سمت چپ نیاز دارد. هر یک از ستون‌های دیگر نشان دهنده ی یک واحد از ۷ ضرب در الگوریتم می‌باشند و از مجموع ستون‌ها، ضرب ماتریس کامل در سمت چپ حاصل می‌شود.

بگذارید A،B دو ماتریس مربعی در یک حلقه R باشند. ما می‌خواهیم حاصل ماتریس C را به صورت زیر محاسبه کنیم:

AL-2.JPG

اگر ماتریس‌های A،B از نوع ۲n x ۲n نباشند، ما ردیف‌ها و ستون‌های خالی را با صفر پر می‌کنیم.

ما A،B و C را به ماتریس‌های بلوکی هم سایز تجزیه می‌کنیم.

AL-3.JPG

ما با این ساختار، تعداد ضرب‌ها را کاهش ندادیم. هنوز هم به ۸ ضرب نیاز داریم تا ماتریس‌های Ci،j را محاسبه کنیم، زمانی که از ضرب ماتریسی استاندارد استفاده می‌کنیم نیز به همان تعداد ضرب نیاز داریم.

حالا بخش مهم در اینجا آمده‌است. ما ماتریس‌های جدید را به شرح زیر تعریف می‌کنیم:

AL-4.JPG

که سپس برای بیان Ci،j به صورت Mk مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تعریف مان از Mk می‌توانیم یک ضرب ماتریس را حذف کنیم و تعداد ضرب‌ها را به ۷ کاهش دهیم (یک ضرب برای هر Mk) و Ci،j را به صورت زیر بیان کنیم:

AL-5.JPG

ما این فرایند تقسیم را n بار تکرار می‌کنیم تا زمانی که ماتریس‌های فرعی به اندازه کافی کوچک شده و قابل تقسیم نباشند. (اجزای حلقه R).

کاربردهای عملی الگوریتم استراسن با روش‌های استاندارد ضرب ماتریسی برای ماتریس‌های فرعی کوچک تعویض شدند که آن الگویتم‌ها برایشان موثرتر می‌باشند. نقطه هم گذری خاص که الگوریتم‌های استراسن برایشان موثرتر است به کاربرد و سخت افزار ویژه بستگی دارد.

پیچیدگی مجانبی

ضرب ماتریسی استاندارد تقریباً عملیات محاسباتی ۲n^۳ (که n=۲^n) (جمعها و ضرب‌ها) را می‌پذیرد؛ پیچیدگی مجانبی (O(N۳می باشد. تعداد جمع‌ها و ضرب‌های مورد نیاز در الگوریتم استراسن را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:

اجازه دهید (f(n تعداد عملیات برای یک ماتریس ۲n × ۲n باشد.آنگاه با عملیات بازگشتی الگوریتم استراسن می‌بینیم که برای برخی l ثابت که به تعداد جمع‌های انجام شده در هر عملیات الگوریتم وابسته‌است. یعنی پیچیدگی مجانبی برای ضرب ماتریسها با استفاده از الگوریتم استراسن به شرح زیر است:

AL-6.JPG

هرچند کاهش در تعداد عملیات محاسباتی تا حدودی به بهای کاهش ثبات عددی می‌باشد.

دانلود کد سورس الگوریتم استراسن

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر