توضیح الگوریتم ژنتیک  در ۱۲ قدم

قدم اول :  بدست آوردن تابع هدف (Cost Function) با n متغیر .

مثلا یک تابع هدف دو متغیره را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

 تذکر۱ :

یکی از مزایای روش ژنتیک الگوریتم این است که فقط با مقدار تابع سرو کار دارد لذا برای انتخاب تابع نیازی به دانستن معادله دقیق آن نداریم و فقط اگر روشی بیابیم که به وسیله وارد کردن متغیرهای مساله مقدار عددی تابع را بتوانیم پیدا کنیم کفایت می کند بر خلاف دیگر روشهای بهینه سازی که نیاز است دقیقا معادله تابع هدف را داشته باشیم.

مثلا اگر بتوانیم به وسیله روشی از روشهای ترسیمی در مورد مساله ای خاص به ازای متغیرهای مختلف مقدار تابع را پیدا کنیم اصلا نیازی به دانستن رابطه بین متغیرها و تابع نیست و روش ژنتیک با دقت بسیار خوبی مقدار بهینه را  برای ما می یابد .

یا اینکه اگر نرم افزاری برای تحلیل یک مساله مهندسی وجود دارد که متغیرها را از ما می گیرد و جواب را به ما می دهد می توانیم بدون دانستن اتفاقاتی که در طی آن به جواب می رسیم .  فقط با دانستن مقدار آن به ازای متغیرهای ورودی مقدار بهین تابع را به وسیله الگوریتم ژنتیک بدست آوریم .

و این مزیتی است که در کمتر روش بهینه سازی با آن برخورد می کنیم .

تذکر ۲ :

اگر تابع هدف ما دارای قیود طراحی بود که معمولا هم چنین است می توانیم به وسیله تابع جریمه    (PENALTY FUNCTION) مجموعه قیود مساوی و نامساوی را به یک رابطه تبدیل کنیم و به بهینه کردن رابطه مورد نظر بپردازیم .

ادامه توضیح الگوریتم ژنتیک در فایل Word می باشد

دانلود ادامه توضیح الگوریتم ژنتیک

دانلود کد سورس الگوریتم ژنتیک

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر