آرشیو ماهانه خرداد ۱۳۹۳

مقاله داده کاوی

تعداد بازدید: ۸۹۸ Data mining   داده کاوی فرآیندی است که طی آن با استفاده از ابزارهای تحلیل داده به دنبال کشف الگوها و ارتباطات میان داده های موجود که ممکن است منجر به...

بیشتر
8theme