آرشیو ماهانه مرداد ۱۳۹۵

چطور Like % را در Linq استفاده کنیم

تعداد بازدید: ۱۱۶ برای استفاده از like (sql)در Linq  میتوان به روش زیر استفاده کرد

و برای استفاده      ‘LIKE ‘%abc مبتوان از کد  StartsWith(“abc”) و EndsWith(“abc”) که معادل کد ‘%LIKE ‘abc می...

بیشتر

صفر تا صد پایتون-جلسه صفرم

تعداد بازدید: ۱۳۹ ویژگی های پایتون زبان سطح بالا و همه منظوره مفسری بودن مدیریت حافظه خودکار کتابخانه استاندارد وسیع شی گرایی رایگان بودن (open source) قابل حمل بودن (portable) تاکید بر قابل خواندن...

بیشتر
8theme