تعداد بازدید: ۲۲۱ برای نمایش عکس با استفاده از شرط در stimulsoft میتوان به روش زیر عمل کردن مثلا بخواهیم از بین دوتا عکس یکی را در شرایط خاصی نمایش دهیم در مرحله اول...

بیشتر