نرم افزار Cisco Packet Tracer یک شبیه ساز شبکه است می توان انواع شبکه ها را در آن شبیه سازی کرد شبکه که ما می خواهیم در ان شبیه سازی کنیم ارتباط دو شبکه با ای پی کلاس های متفاوت است .

شبیه ساز سبکه

شبیه ساز سبکه

برای شروع ساختن شبکه چند کامپیوتر در شبیه ساز میگذاریم و بعد آنها را با سویئج با هم شبکه کرده برای کار ما ۲ تا شبکه نیاز هست و آنها را با یک روتر با هم شبکه کرده مثل شکل زیر

شبیه ساز سبکه

شبیه ساز سبکه

حالا کامپیوتر های شبکه رو ادرس دهی می کنیم برای شبکه یک از کلاس A و برای شبکه دو از کلاس C استفاده می کنیم

2

با تنظیم ای پی دو شبکه

34

مهمترین قسمت تنظیم روتر برای شبکه است برای این کار در قسمت Config روتر باید Fastethernet0/0 ای پی شبکه یک و در Fastethernet1/0 را تنظیم کنیم

شبیه ساز

شبیه ساز

و در Config روترمثل شکل ۲ ای پی دو شبکه را وارد می کنیم

شبیه ساز

شبیه ساز

در Fastethernet0/0 ای پی ۱۰٫۰٫۰٫۵ رو وارد می کنیم چون شبکه یک در کلاس ای پی A ولی در Fastethernet1/0 ای پی ۱۹۲٫۰٫۰٫۵ را وارد کرده تا با کلاس ای پی شبکه هم کلاس باشد .

finish

حالا دو شبکه با هم پاکت ارسال میکنند

برای راحتی کار شما یک نمونه شبکه رو با نرم افزار کار کرده و در اختیار شما می گذاریم

دانلود پروژه نمونه : دانلود

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر