این پروژه یک بازی جذاب بنام اعداد تصادفی می باشد که به زبان سی پلاس پلاس نوشته شده است در این بازی شما اول یک اسم به عنوان نام بازیکن وارد می کنید

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

بعد یک عدد برای طول ارقام وارد میکنیم که تعیین کننده تعداد دوره تخمین نیز می باشد یعنی اگر عدد ۶ را وارد کنید می توانید ۶ رقم را تخمین زده و و عدد نیز ۶ رقمی خواهد بود .

نکته : طول ارقام باید بزرگتر از یک باشد.

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

جالا بازی شروع شده است شما می توانید ارقام ۰ تا ۹ را به تعداد طول ارفام وارد کنید که برای وارد کردن عدد بعدی space بزنید

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

بعد از رسیدن اعداد به طول ارقام کلید Enter  را بزنید

حالا برنامه ارقام صحیح را با # و ارقام نادرست را با X نشان می دهد .

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

اکنون شما بجای ارقام اشتباه ارقام دیگری را وارد کنید

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

بعد اتمام بازی برنامه سوال خروج را می پرسد و در ضمن لیست بازی ها و بازیکنان قبلی را نیز می توانید ببینید.

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

نکته مهم :برای مشاهده ارقام تخمین شما می توانید با مراجعه به منبع کد (Source code) برنامه واقع در سطر ۵۱ نسبت به نمایش آنها اقدام نمایید .

 

project random number _wavesoft.ir

project random number _wavesoft.ir

 

دانلود پروژه : دانلود

پسورد : wavesoft.ir

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر