تعداد بازدید: ۹۲۱ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا داده وجود ندارد.آرمسترانگ هست یا نه. به عنوان مثال:ورودی – ۱۵۳ خروجی – ۱ ^ ۳ + ۵ ^ ۳ + ۳ ^...

بیشتر