تعداد بازدید: ۲,۸۷۱ *تعریف پایگاه داده ها(Data Base) : مجموعه ای از : ۱-داده های ذخیره شده : (Stored data) ۲- مانا : (Persistent) تا زمانی که یک کاربر مجاز آن را دستکاری (حذف...

بیشتر