تعداد بازدید: ۱۷۵ برای تبدیل لیستی از یک کلاس به لیست دیگر از کلاس دیگر در سی شارپ یا در asp.net mvc میتوان به روش های زیر عمل کرد <Cast List<X> to List<Y برای...

بیشتر