Tagged: است

برنامه نوزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۱۹ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا دو سر است یا نه. به عنوان مثال: ورودی – ۱۲۵۲۱ ندارد دو سر است. ورودی – ۱۲۳۴۵ ندارد دو سر نیست. class...

بیشتر

برنامه هجدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۸۶۵ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا عدد اول است یا نه. class PrimeNo{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); int flag=0; for(int i=2;i<num;i++){ if(num%i==0) { System.out.println(num+”...

بیشتر

برنامه دهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۹۵۵ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن مجموع تمام اعداد صحیح بزرگتر از ۱۰۰ وکمتر از۲۰۰ که بر۷ بخش پذیر است.   class SumOfDigit{ public static void main(String args[]){ int result=0; for(int...

بیشتر

برنامه سوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۳۴ نوشتن یک برنامه است که یک مقدار float را از صفحه کلید خوانده شده و خروجی زیر را چاپ می کند. عدد صحیح کوچکی که کمتر از این اعداد نیست. گرفتن...

بیشتر
8theme