تعداد بازدید: ۲,۷۶۱ دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته با مولفه شناختی   چکیده یک الگوی جستجوی جمعیِ مبتنی بر ۱)SFL جهش ترکیبیِ قورباغه ( جمعیت است که از ممتیکهای طبیعی...

بیشتر