Tagged: الگوریتم

کد الگوریتم فروشنده دوره گرد همراه با توضیحات

تعداد بازدید: ۱۰,۸۴۲ مسأله فروشنده دوره گرد یا Traveling Salesman Problem (به اختصار TSP)، یکی از مسائل بسیار مهم و پرکاربرد در علوم کامپیوتر و تحقیق در عملیات است. سه روش کلی برای کد...

بیشتر
8theme