تعداد بازدید: ۱,۸۷۹ سیل یکی از پدیده های ویرانگر طبیعی است که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. برآورد بارش – روانآب و سیل، به دلیل تاثیرگذاری عوامل مختلف، دشوار است. تاکنون...

بیشتر