در بازی اکشن و زیبای NOVA 3 v1.0 ناجی دوباره برگشته است تا به مردم زمین کمک کند و برای نابودی موجودات فضایی از تمامی توان و سلاح های خود استفاده کند. امیدواریم از این بازی زیبا بر روی گوشی ...