Tagged: با

برنامه یازدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۷۹ Ex – int num = Integer.parseInt(args[0] گرفتن ورودی از خط فرمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوشتن یک برنامه برای الحاق رشته با استفاده از حلقه for. class Join{ public static void main(String args[]){ int...

بیشتر

برنامه پنجم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۳۴ نوشتن یک برنامه برای نشان دادن یک پیام خوش آمدگویی با توجه به علامت های به دست آمده توسط دانشجو. class SwitchDemo{ public static void main(String args[]){ int marks = Integer.parseInt(args[0]);               ...

بیشتر
8theme