تعداد بازدید: ۸۵۲ نوشتن برنامه برای اینکه مثلث برعکس شود. به عنوان مثال: ورودی – ۵ خروجی: ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ class InvertTriangle{...

بیشتر