Tagged: داده

اتصال به SQL Server با استفاده SQL Server Management Studio

تعداد بازدید: ۴,۴۷۵ » راهنمای اتصال: ۱-  نرم افزار SQL Server Management Studio را تهیه و بر روی کامیپوتر خود نصب کنید. – جهت دانلود آن می توانید از لینک http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=7593 استفاده کنید. –...

بیشتر

برنامه هفدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۱۶ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا داده وجود ندارد.آرمسترانگ هست یا نه. به عنوان مثال:ورودی – ۱۵۳ خروجی – ۱ ^ ۳ + ۵ ^ ۳ + ۳ ^...

بیشتر

برنامه نهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۴۱ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن سری فیبونانچی از داده وارد نشده. به عنوان مثال:        ورودی – ۸ خروجی – ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ class Fibonacci{ public static...

بیشتر

برنامه ششم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۸۷ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده. class Sum_Product_ofDigit{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument. int temp...

بیشتر
8theme