تعداد بازدید: ۱۲,۴۱۱ الگوریتم کلونی مورچه ها (Ant Colony Optimisation) انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامون خود نگریسته است. یکی از بهترین طرح های شناخته شده، طرح پرواز انسان است که...

بیشتر