تعداد بازدید: ۸,۲۳۵ در نظریه گراف، الگوریتم دیکسترا (به انگلیسی: Dijkstra’s algorithm)‏ یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که توسط دانشمند هلندی علوم رایانه، اِدْسْخِر دِیْکْسْترا در سال ۱۹۵۹ ارایه شد. روند الگوریتم دیکسترا...

بیشتر