تعداد بازدید: ۵,۲۵۵ رسم دایره و مربع و مستطیل (اشکال هندسی) در اسمبلی پروژه خیلی از دانشجویان می باشد ما این پروژه رو رایگان برای این عزیزان قرار میدهیم تا بتوانند پروژه های بهتر...

بیشتر