تعداد بازدید: ۳,۳۷۹ این فیلم به شما نحوه نگهداری سرور های سایت بزرگ گوگل رو نمایش می دهد نحوه تحویه هوا و نوع معماری و ساختار و قرار گیری سرور ها نشان می دهد...

بیشتر