تعداد بازدید: ۱,۲۵۲ این برنامه با دریافت اعداد و رشته آن را به بار کد تبدیل می کند این کد زیبا به زبان سی شارپ نوشته شده است  و سایت ویوسافت آن را در...

بیشتر