تعداد بازدید: ۳,۷۹۶ audio equalizer with Matlab پروژه  شبیه سازی اکولایزر سیگنال صوتی جهت شبیه سازی و اعمال فیلتر اکولایزر روز سیگنال نوشته شده است . در این برنامه ابتدا سیگنال صوتی مورد نظر...

بیشتر