Tagged: شده

برنامه ششم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۸۹ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده. class Sum_Product_ofDigit{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument. int temp...

بیشتر

برنامه سوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۳۵ نوشتن یک برنامه است که یک مقدار float را از صفحه کلید خوانده شده و خروجی زیر را چاپ می کند. عدد صحیح کوچکی که کمتر از این اعداد نیست. گرفتن...

بیشتر
8theme