تعداد بازدید: ۱,۸۶۸ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا عدد اول است یا نه. class PrimeNo{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); int flag=0; for(int i=2;i<num;i++){ if(num%i==0) { System.out.println(num+”...

بیشتر