Tagged: لبتاب

تنظیم ویندوز برای روشن شدن با کیبورد یا موس بعد از sleep یا hibernate

تعداد بازدید: ۱۸۹ اگر شما هم از لپتاپ استفاده میکنید بعضی مدل ها در حالت sleep یا hibernate با موس یا کیبورد روشن نمی شود برای این مشکل که بتوانیم با کیبورد و موس...

بیشتر
8theme