تعداد بازدید: ۵,۳۶۹ فایلهای تصویری یا Multimedia ۳GP موبایلهای نوکیا سری ۶۰ و موبایلهای قدیمی تر از این فرمت برای ذخیره ویدئو استفاده می کنند. این فیلمها دارای تعدا فریمهای محدود و سبک هستند...

بیشتر