تعداد بازدید: ۱,۰۰۲ یکی از بهترین منابع برای درس معماری کامپیوتر که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های معتبر ایران و حتی جهان تدریس می شود کتاب Computer System Archtecture یا همان معماری...

بیشتر