تعداد بازدید: ۸۳۳ نرم افزار My Lockbox Professional ساده ترین راه برای حفاظت یک پوشه (رمزنگاری و قفل کردن پوشه ها) و اطلاعات شخصی در ویندوز است.میتوان از این نرم افزار برای مخفی کردن،...

بیشتر