تعداد بازدید: ۱۹۷ ویژگی های پایتون زبان سطح بالا و همه منظوره مفسری بودن مدیریت حافظه خودکار کتابخانه استاندارد وسیع شی گرایی رایگان بودن (open source) قابل حمل بودن (portable) تاکید بر قابل خواندن...

بیشتر