تعداد بازدید: ۱۷,۵۱۱ نرم افزار Cisco Packet Tracer یک شبیه ساز شبکه است می توان انواع شبکه ها را در آن شبیه سازی کرد شبکه که ما می خواهیم در ان شبیه سازی کنیم...

بیشتر