تعداد بازدید: ۹۱۷ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا دو سر است یا نه. به عنوان مثال: ورودی – ۱۲۵۲۱ ندارد دو سر است. ورودی – ۱۲۳۴۵ ندارد دو سر نیست. class...

بیشتر