تعداد بازدید: ۲۵,۶۸۴ پروژه کار آفرینی coffee net  که همراه با  مصاحبه با فرد موفق در این کار  ضمیمه شده است   . بخش های مهم این پروژه عبارت است از : ۱- مقدمه ۲-...

بیشتر