تعداد بازدید: ۱,۰۷۱ PHP یک زبان متن  باز است  و دلایل دیگری برای انتخاب این زبان نیز وجود دارد:  یکی از این دلایل این است که این زبان ساختاری بسیار شبیه زبان C دارد....

بیشتر