تعداد بازدید: ۴,۲۳۸ نمونه مثال برای الگوریتم a*   astar که می تواند برای دانشجویان رشته هوش مصنوعی مفید باشد این الگوریتم به صورت گرافیکی گره ها رو گرفته و الگوریتم آ استار رو اجرا...

بیشتر