تعداد بازدید: ۱,۴۱۸ نوشتن برنامه ای برای تولید سری هارمونیک. به عنوان مثال: ورودی: ۵ خروجی: ۱ + ۱/۲ + ۱/۳ + ۱/۴ + ۱/۵ = ۲٫۲۸ (حدودا) class HarmonicSeries{ public static void main(String...

بیشتر