Tagged: داده کاوی

مقاله داده کاوی

تعداد بازدید: 898 Data mining   داده کاوی فرآیندی است که طی آن با استفاده از ابزارهای تحلیل داده به دنبال کشف الگوها و ارتباطات میان داده های موجود که ممکن است منجر به...

بیشتر

مقاله ی کامل رايانش ابري Cloud Computing

تعداد بازدید: 11,745 مثال‌هايي از رايانش داده‌محور •جست‌وجوي Web به هر زباني •داده‌كاوي •كاربردهاي عملي هوش‌تجاري (BI) •امور آماري •مديريت مشتريان •تحليل‌هاي المان محدود (FEA) در مهندسي •پردازش زبان‌هاي طبيعي •پردازش گفتار •كاربردهاي علمي...

بیشتر
8theme